Pallas Roof

Ventilation

I Pallas Roof finns ett så kallat FTX-system för ventilationen installerat. I ett hus med FTX-system finns ett kanalsystem som transporterar bort använd luft och tillför ny och frisk luft. Innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den ett värmeåtervinningsaggregat, som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande luften. På detta sätt sparar man energi samtidigt som inomhusluften blir bättre. Idag är detta den mest energieffektiva formen av ventilation. FTX-aggregatet är placerat ovanför tvätt- och torkmaskinen inbyggt i ett skåp.

TILLUFT OCH FRÅNLUFT

Vid mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning kontrolleras frånluften mekaniskt. Genom ett stadigt luftflöde ut ur huset skapar man ett undertryck, som i sin tur leder till att luft letar sig in i huset genom uteluftsdonen.

Ventilationsluften förs genom kanaler till en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen återvinner värmen i luften och ventilerar sedan ut betydligt kallare luft. Värmen som frånluftsvärmepumpen återvinner går till uppvärmning av vatten, som i sin tur återigen värmer upp huset via radiatorer och/eller golvvärme.

SKÖTSEL AV VENTILER

Ett FTX-system bygger på att man kontrollerar tilluft och frånluft. Ett OVK-protokoll har utfärdats på ert system vilket innebär att en injusterare har justerat in ert system för att uppfylla myndigheternas krav på luftväxling inomhus. Det är därför av yttersta vikt att ni själva inte justerar luftflöden genom aggregatet eller ventiler, detta kan orsaka att systemet inte fungerar som det ska och erfordrar att en fackman kommer och justerar in på nytt.

KONDENS PÅ FÖNSTREN

Fönstren i lägenheten har god isoleringsförmåga, det vill säga lågt U-värde. Den här typen av fönster kan ibland få kondens på ytterrutans utsida. Det händer framför allt under hösten efter en klar och kall natt speciellt också på norra sidan. Glasets utsida blir då ännu kallare än uteluften, därför uppstår kondens. Oftast är denna begränsad till fönsterrutans nederkant och är ett bevis på att isolerglasen fungerar som de ska. Kondensen försvinner så snart uteluften värms upp.

Ventiliation

Du behöver logga in för att se allt innehåll