Pallas Roof

Pallas Roof

Gemensamma
utrymmen

Fastighetsbildningen för Pallas Roof framgår av illustrationen ovan som visar (i grönt) de allmänna utrymmena som entréer, trapphus och hiss. De allmänna ytorna har alla boende ett gemensamt ansvar för. Boende har även gemensamt ansvar för alla allmänna ytor och gångar i de två bostadsplanen.

Eftersom trappor, gångar och hissar också fungerar som utrymningsvägar vid en nödsituation är det viktigt att de hålls fria och att personliga ägodelar som pulkor, barnvagnar och andra skrymmande föremål ställs någon annanstans. Det underlättar också för dem som sköter städningen. Av samma orsaker får heller inga entrémattor ligga utanför ytterdörrarna.

PARKERINGSPLATSER

P-platser finns i garaget på plan 3-5. Uthyrning sker via Q-park.
Cykelparkering finns på plan 6 i Pallashuset.

FÖRRÅD

Till varje lägenhet finns ett låsbart nätförråd på plan 6 (rött i illustrationen ovan). Vi har även tänkt på att det skall finnas plats för skrymmande saker och hjälpmedel som man inte kan eller vill ha i lägenheten. Ett förvaringsrum på plan 7 finns därför för förvaring av barnvagnar och rullstolar.

SOPHANTERING

Hushållssopor sorterade i svarta och vita påsar läggs i sopsugen som finns på plan 7 i trapphus D. Grovsopor ansvarar respektive innehavare för att själv köra iväg till återvinning. Närmaste sorteringsanläggning finns vid Krokshallstorget (glas, papper, plåt, plast mm). Närmsta större återvinningscentral finns på Lusharpan nedanför Regementet, se Borås Stads webbsida för öppettider.

BRANDSÄKERHET

Se till att dörrar som ska vara låsta stängs ordentligt efter att du har passerat. Detta gäller givetvis också branddörrar. På så sätt ökar säkerheten för alla i fastigheten.

YTTRE MIJLÖ

Allt som rör fastighetens fasad är föreningens ansvar enligt den uppdelning som finns i bostadsrättslagen. Det beror bland annat på att större infästningar i fasaden kan medföra att de garantier som byggentreprenören lämnat hävs. För att inte riskera detta, och för att behålla husets ursprungliga karaktär, har bostadsrättsföreningen satt upp en del riktlinjer.

Till exempel är det därför inte tillåtet att sätta upp parabolantenn, markiser eller staket och inte heller att glasa in balkonger eller uteplatser utan tillstånd från styrelsen. Blomsterlådor på balkongen är givetvis helt okej men dessa måste hängas på räckets insida för att inte riskera att skada någon om de skulle falla ner. Vattna försiktigt så att vattnet inte rinner ner till grannen under.

Gemensamma

Du behöver logga in för att se allt innehåll