Pallas Roof

El, värme och vatten

Miljötänkandet i fastigheten är högt. De system som installerats för el, värme och varmvatten är moderna och resurssnåla. Energianvändningen påverkas ytterligare av de val du gör av utrustning i lägenheten.

HUSHÅLLSEL

Bostadsrättsföreningen har ett nätavtal med Borås Elnät AB. I er lägenhet sitter det en elmätare som skickar er förbrukning digitalt till det företag som har hand om föreningens ekonomiska förvaltning. Ni debiteras därefter för er förbrukning i samband med avi för månadsavgiften.

Lägenhetens elcentral är utrustad med automatsäkringar och dessutom med jordfelsbrytare för din säkerhets skull. Alla eluttag är jordade. Om en säkring löser ut kan du slå tillbaka säkringen i elcentralen. Löser den ut igen är det viktigt att ta reda på vad som orsakar problemet.

Alla eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren som har till uppgift att bryta strömmen om ett fel uppstår i en elektrisk apparat som gör att denna kan bli strömförande. Löser jordfelsbrytaren ut finns det risk för att det är ett allvarligt fel någonstans. Kan du inte själv identifiera problemet ska du kontakta en fackman. Även jordfelsbrytaren återställs i elcentralen. Det går även att testa jordfelsbrytarens funktion i elcentralen. Jordfelsbrytaren skall testas minst var 6:e månad. Ha som regel att göra detta i samband med omställning till sommar respektive vintertid.

VÄRME

Lägenheterna i Pallas har ett vattenburet golvvärmesystem som ger komfortkänsla och en jämn värmefördelning. Pallas är anslutet till Borås Stads fjärrvärmenät och alla lägenheter har även behovsstyrning. Debitering av värme, vatten, ventilation och el görs direkt till bostadsägaren. Ett styrsystem i varje lägenhet ger de boende möjlighet att styra sitt eget inne klimat. Genom att till exempel sänka temperaturen när man inte är hemma finns energikostnader att spara.

VATTEN

Varje lägenhet har individuell mätning av såväl kall- som varmvatten. Det innebär att du bara betalar för den mängd vatten som du själv använder.

Disk- och tvättmaskin som installerats under byggtiden är anslutna av en fackman till vatten- och avloppssystemet. Byts utrustning ut är det viktigt att de nya maskinerna ansluts av en behörig person för att garantier och försäkringar ska gälla. Kontrollera redan vid inflyttningen var avstängningsventilerna för vattnet är placerade så att du snabbt kan stänga dessa vid ett vattenläckage för att undvika en större vattenskada.

AVLOPP

Det är viktigt att regelbundet rengöra och rensa golvbrunnen i badrummet. Tips om hur det går till hittar du i skötselanvisningarna för Badrum.

Energiförbrukning

Elanvändningen i en lägenhet är relativt liten, åtminstone om man jämför med en villa. Men visst finns det möjlighet att spara energi även som bostadsrättsinnehavare.

UPPVÄRMNINGEN

Uppvärmningen sker med fjärrvärme och kostnaden för fjärrvärmen är en utgift som medlemmarna gemensamt kan påverka.

Uppvärmningskostnaden är uppdelad i dels det som förbrukas i gemensamma utrymmen och som läggs på den fasta månadsavgiften för bostaden och dels det som medlemmen själv förbrukar i sin respektive bostad och som betalas av bostadsrättsinnehavaren själv.

Båda delarna kan påverkas och ett par bra tips för att hålla nere kostnaderna är till exempel att vädra kort men effektivt genom korsdrag och se till att dörrar till trapphus och garage inte står öppna onödigt länge, inte minst vintertid.

HUSHÅLLSEL

Det du själv kan påverka är exempelvis din egen tekniska utrustning som dator och tv. Att stänga av apparater som inte används är alltid en klok idé.

Pallas Roof

Du behöver logga in för att se allt innehåll