Pallas Roof

Blomma

Vem ansvarar för vad i lägenheten?

Här följer en lista över ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde medlemmen för olika byggdelar enligt en tolkning av sjunde kapitlet i bostadsrättslagen (1991:614). Undrar du över något så kontakta någon i styrelsen. Observera att listan inte alltid motsvarar Pallas Roofs standard eller tillval samt att utrustning och material kan variera mellan olika lägenheter.

Underhållsansvar

Du behöver logga in för att se allt innehåll