Pallas Roof

Nycklar och post

Entréportar, hissar och övriga dörrar till gemensamma utrymmen öppnas med nyckelbricka. Lägenhetsdörrarna har vanliga nycklar. Till varje lägenhet delas det vid inflyttningen ut tre nyckelbrickor och tre lägenhetsnycklar.

NYCKLAR

Behövs ytterligare nycklar eller nyckelbrickor beställs dessa genom FR Fastighetsservice. Du kan inte själv beställa ytterligare nyckelkopior av en låssmed eftersom dessa är spärrade för din egen säkerhets skull.

POST

I entrén finns en postbox till varje lägenhet och dit levereras din post. Postboxen öppnas med din nyckelbricka. Utanför varje lägenhet finns en hållare för morgontidningen.

Nycklar

Du behöver logga in för att se allt innehåll