Pallas Roof

Trivselregler för
Bostadsrättsföreningen Pallas Roof

TRIVSELREGLER, ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA 2017

Genom att följa våra trivselregler kan vi undvika irritation och medverka till en bra gemenskap och god stämning i vår förening.
Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Det följande kan synas självklart men kan ändå vara bra att få dokumenterat.

… VI SOM BOR HÄR VISAR VARANDRA HÄNSYN GENOM

 • att vi alltid försöker hålla en låg/lämplig ljudnivå, speciellt mellan 22-07 och helgdagar 23-09.
 • att förvarna våra grannar vid renoveringsarbeten eller om vi ska ha fest och respektera dem som upplever sig störda.
 • att inte skaka mattor och sängkläder på balkong och loftgång.
 • att vi lär våra barn och besökare att vara rädda om närmiljön och de områden som tillhör vår förening.
 • att tänka på att rökning kan upplevas som störande.
 • att vi inte matar fåglar från balkonger, loftgångar och uteplatser.
Kundservice

… ATT VI FÖLJER BRANDSKYDDSREGLERNA

 • Det innebär att inga cyklar, barnvagnar, möbler, mattor etc. får placeras i allmänna utrymmen och utrymningsvägar.
 • Att vi grillar med hänsyn till övriga boende och endast använder el eller gasolgrill. Gasolbehållare max 5 liter får förvaras inomhus och på balkongen max en P 11 behållare (26liter).
 • Raketer och andra pyrotekniska smällare får inte avfyras inom föreningens område.

… ATT VI LADDAR BATTERIER PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT

 • Se till att dina laddbara produkter och batterier inte är skadade och att de är godkända för den svenska marknaden och CE-märkta.
 • Ladda batterier enligt tillverkarens anvisningar och ladda under uppsyn, exempelvis dagtid då du är vaken och hemma.
 • Placera laddaren och batteriet på ett obrännbart/svårantändligt underlag och se till att du inte har brännbara föremål i närheten av batteriet vid laddning.
 • Ladda aldrig mobiltelefon, surfplatta, dator eller powerbank när de ligger i soffan eller sängen.
 • Säkerställ att du har en fungerande brandvarnare där du laddar batterierna.
 • Skadade batterier och laddutrustning kan orsaka brand. En brand i ett skadat batteri kan uppstå långt efter skadetillfället. Lämna därför skadade produkter/batterier till återvinning snarast möjligt.

… ATT VI HÅLLER UPPSIKT ÖVER VÅRA HUSDJUR

 • Husdjur får inte vistas lösa på innergården eller i gemensamma utrymme, likaså får husdjur ej rastas på innergården.

… ATT VI HJÄLPS ÅT ATT HA ORDNING OCH REDA I VÅRT NÄROMRÅDE

 • Sopnedkast finns i trapphus D och ska endast användas för restavfall. Matavfall ska lämnas i miljörummet i trapphus A på plan 7. Som boende ansvarar man för att övriga sopor som glas, metall, batterier och plast lämnas till lämplig återvinningscentral.
 • Hjälpa till att ta hand om skräp och saker på föreningens mark, kan man inte själv göra det så orientera styrelsen om städbehovet.
 • Råkar man smutsa ner så gör man själv rent efter sig.
 • Vi ställer våra cyklar på avsedd plats, cykelrum/barnvagnsrum plan 6 och 7.

… ATT VI FRÅGAR STYRELSEN OM TILLSTÅND

 • Om vi vill hyra ut lägenheten i andra hand. Generellt sett är styrelsen restriktiv med att bevilja andrahandsuthyrning och under alla omständigheter begränsas möjligheten i tid.
 • Glasa in balkonger/uteplatser eller sätta upp markiser och antenner etc.
 • Vid arbeten på fastighetens el-, rör-, värme-, och ventilationssystem eller ingrepp i stommen.

… ATT ANVÄNDA BASTUN/ RELAXRUM/GÄSTRUM FÖREDÖMLIGT

 • Alla medlemmar i vår bostadsrättsförening har rätt att boka vår bastu/gästrum.
 • Åldersgräns 18 år för att nyttja bastu och relaxrum eller i målsmans sällskap.
 • Bastutiden får inte överlåtas till icke medlem.
 • Vid eventuell bokning för tillfällig övernattning är det alltid den bokande medlemmen som bär ansvar även om det är en gäst till honom som övernattar.
 • En bastutid i veckan är möjlig att boka. En övernattning per månad är möjlig att boka. Bokning sker genom Aptus system på plats i relaxrummet.
 • Bastun får användas mellan 10:00 och 22:00 i tvåtimmarspass:
  10.00-12:00
  12:00-14:00
  14:00-16:00
  16:00-18:00
  18:00-20:00
  20:00-22:00
 • Vid övernattning gäller tiden 22:00 till 10:00.
 • Rökning är inte tillåten.

OBS! Efter avslutat pass ansvarar resp. medlem för att bastun/relaxrum el gästrum lämnas väl avstädad och i det skick vi vill finna den i.

… ATT NYTTJA KOLONILOTTERNA, VÄXTHUS OCH ODLINGSLÅDOR FÖREDÖMLIGT

 • Kontakta styrelsen innan ni börjar odla.

… ATT ANVÄNDA GRILLPLATSEN FÖREDÖMLIGT

 • Information om grillplatsen finns vid grillen
 • Lämna grillen i det skick vi själva vill finna den i.
 • Extra gasolflaska förvaras i barnvagnsrum/cykelrum plan 7 – meddela FR Fastighetsservice vid byte så ombesörjer dom ny tub.
 • Kolgrill finns i redskapsskjulet och får endast användas på betongmark och inte i närheten av brännbara föremål. Låt grillen bli kall innan den ställs tillbaka i skjulet.

… ATT INFORMERA BESÖKARE,HANTVERKARE MM. OM DESSA TRIVSELREGLER

 • Självklart gäller reglerna för alla, inte bara oss själva.

ÖVRIGT

För frågor som inte regleras i dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar, bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga författningar.

Medlem som vållar föreningen extra kostnader kommer att bli debiterade för detta.

Du behöver logga in för att se allt innehåll