Pallas Roof

Kontaktuppgifter
och information från styrelsen

Här hittar du information från styrelsen för brf Pallas Roof såsom till exempel protokoll.

STADGAR

Här finns vid inflyttningen viktig information i form av föreningens stadgar. Tillsammans med den ekonomiska planen utgör stadgarna grunden i föreningens verksamhet. Kompletterande information finns i ditt eget upplåtelseavtal.

REGELVERK

Allra ytterst är det två lagar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera – bostadsrättslagen samt lagen om ekonomiska föreningar. Anledningen till att det behövs två är att bostadsrättsföreningar inom vissa områden skiljer sig från övriga ekonomiska föreningar.

Bostadsrättslagen reglerar bland annat frågor kring upplåtelse, överlåtelser samt rättigheter och skyldigheter. Lagen om ekonomiska föreningar fokuserar i stället på medlemskap, styrelsens arbete, beslutsgångar och föreningsstämmans innehåll.

Båda lagarna hittar du på www.lagen.nu

FASTIGHETEN

Fastighetens adress:
Lilla Brogatan 8
503 30 Borås

Fastighetsbeteckning:
Pallas 4

Fastighetsägare:
Bostadsrättsföreningen Pallastaket
c/o Lots Ekonomi AB
Sandgärdesgatan 12-16
503 34 Borås

Styrelsen

E-post: brfpallasstyrelse@gmail.com

Kenth Almqvist, ordförande (lght 1605)
E-post: ka@ocs.se  Tel: 070-7200609

Victor Halvarson, vice ordförande och kassör
Katarina Olsson, ledamot och sekreterare
Lars-Gustaf Andersson, ledamot
Joakim Olsson, ledamot
Mohamed Ben Maaouia, suppleant
Lars Nyqvist, suppleant

Du behöver logga in för att se allt innehåll